Prolistajte naš web katalog u kojemu su napisane sve važnije informacije o izvornim sortama koje rastu na području Dalmacije. Područja pod lozom su međusobno dosta različita, ne samo po sortimentu već i po klimi, sastavu tla i drugim ekološkim uvjetima, što omogućava dobivanje velikog broja različitih i osebujnih vina. Tijekom vremena nastajale su cjeline koje nisu povezane samo zemljovidno, već imaju i zajedničke vinogradarske karakteristike.