Novosti na portalu

13. / Svibanj / 2015

Catalogue

29. / Ožujak / 2015

Discover our history

"Ima kruha, ima vinca, zdrava glava Dalmatinca Nema kruha, nema vinca, bolna glava Dalmatinca“,

stara je poslovica jer se od davnina u Dalmaciji živjelo s vinom za vino i od ...

3. / Travanj / 2015

Dalmatia

Dalmacija je cijelom površinom protkana vinogradima. Područja pod lozom su međusobno dosta različita, ne samo po sortimentu već i po klimi, sastavu tla i drugim ekološkim uvjetima, što omogućava ...