Cjelokupna povijest Dalmacije politički, ekonomski i umjetnički vezana je za vinarstvo i vinogradarstvo. Od prapovjesti oni su stanovništvu obalnog područja određivali istinu.

Pronađeni fosilni ostaci divlje vinove loze ( Vitis islvestris Gmel ), iz ranijih geoloških razdoblja, upučuju na činjenicu da je loza starija od čovjeka. Da li su prastanovnici Dalmacije kultivirali divlju lozu ili je već kao takva donjeta u ove krajeve, do danas nije utvđeno. Posebno je zapaženo mišljenje nekih suvremenih autora da su Iliri poznavali vinovu lozu i proizvodili vino.