Davno je rečeno da je cjelokupna povijest Dalmacije politički, ekonomski pa i umjetnički vezana za lozu jer je tu vinogradarstvo i vinarstvo dugo bila najznačajnija proizvodna grana i temeljni stup gospodarstva, pa je stanovništvu srednje jadranskog područja određivala sudbinu. Dalmatinci nisu bili nerazumni kad su sadili lozu, jer su znali da na malim obradivim površinama ništa nije bilo isplativije uzgajati od loze. Škrta zemlja davala je najveći ekonomski interes kada je na njoj bio podignut vinograd. Vinova loza je u Dalmaciji prisutna od pamtivijeka, a znanstvenici smatraju da se tu uzgajalo grožđe i proizvodilo vino još prije 3 800 godina od strane tadašnji prastanovnika poznatih pod imenom Iliri. Do ovog saznanja došlo se 1986. god. kada je u Površju kod Zadra otkriveno sjemenje vinove loze u ranoilirskom grobnom humku.

Stone portrait of a girl from roman city of Salona
3rd century AD